Preekvoorziening Preekvoorziening

Preekvoorziener

Carel Zaagsma

T. 0517 - 591568
M. 06 - 53993738

E.
 
Beheer lokaliteiten Beheer lokaliteiten

De Terskflier

Beheer

Annemieke Zijlstra
M. 06 - 46595069
E. 


De Terebint

Beheer

Auke en Anneke Swart
T. 
0517 - 591577
M.
06 - 30431702
 
Koster Koster

1e Koster, aanspreekpunt Sixtuskerk

Auke Swart (tevens beheerder begraafplaats) 
T. 0517 - 591577
M. 06 - 30431702


2e Koster

Annemieke Zijlstra (beheer lokaliteit De Terskflier)
M. 06 - 46595069
E
 
Predikant Predikant
Vacant
 
Kerkenraad Kerkenraad

Voorzitter

Wiebe Goodijk
M. 06 - 22696997


Scriba

Tjerk-Jaap Terpstra
M. 06 - 14702638
E.
 
Diaconie Diaconie

Voorzitter / Penningmeester

Klarinda & Ane de Witte
T. 0517 - 591355
 

Contactpersoon IDO

Anna Zijlstra
T. 06 - 45123382

E.

Bankrekeningnummer
NL20 RABO 0325 5024 98

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Voorzitter

Douwina Duin-Heeringa
T. 0517 - 591560
E.


Secretaris

Vacant
E.


Kerkrentmeesters Algemeen
E. 
 


Boekhouding

Anneke Swart-Tanja
T. 0517 - 591577

Bouwe Tjallingii
T. 0517 - 591123

E.


Bankrekeningnummers

NL57 RABO 0325 5009 59
NL25 RABO 0325 5003 71
NL77 INGB  0000 9971 52
 
Wijkouderlingen Wijkouderlingen


Wijk 1

Jantsje v.d. Veen-Ennema
T. 0517 - 591937

Wijk 2

Ane Jukema
T. 0517 - 591143

Wijk 3

Matty de Jager-Keuning
T. 0517 - 591554

Wijk 4

Rennie Zijlstra-Roorda
T. 0517 - 591510

Wijk 5

Anna Ykema-Plat
T. 0517 - 592043

Wijk 6

Pietsje v.d. Zee
T. 0517 - 393584

 
 
Jeugdouderlingen Jeugdouderlingen
Sita Terpstra
T. 06 - 27577561

Dirk-Jan Volbeda
T. 06 - 22642403

Inge de Jong

E.
 
Collectebonnen Collectebonnen

Adres voor collectebonnen is:

Jouke en Rigtje Kloosterman
De Tsjerke-ekers 31
T. 0517 - 591176
 
Promotiecommissie Promotiecommissie

Ban & Binning

Kopij naar: E.


Zondagsbrief

Kopij naar: E. 

  • Graag vóór donderdag 18.00 uur inzenden


Website

Kopij naar: E. 
 

Beamteam

Kopij naar E.
 

Gemeentejaargids

Kopij naar: E.
 
Begraafplaats Begraafplaats

Informatie:

Harm Zaagsma
T. 0517 - 591337


Administratie graven:

Bouwe Tjallingii
T. 0517 - 591123

E.

 
Ledenadministratie en abonnementen Bân & Bining Ledenadministratie en abonnementen Bân & Bining
Jippe Wielenga
T. 0517 - 592049
E.