Zondag 26 mei 2019 4Dorpen4ing Zondag 26 mei 2019 4Dorpen4ing
Op zondag 26 mei 2019 wordt er om 16.00 uur een 4Dorpen4ing gehouden in de loods van de Familie B. Joostema, Moaije Peal 1-D te Minnertsga.

Het thema is:  “Samen staan we sterk”

Aan de viering wordt medewerking verleend door United uit Stiens en de commissieleden.
Tijdens de dienst zijn er 2 collectes.

  • Maher India
  • Onkosten

Na afloop bieden wij jullie een hapje en een drankje aan. 

We hopen jullie te mogen verwelkomen op 26 mei. 


Met vriendelijke groeten,

4 dorpendienstcommissie
Adeline, Fokke, Anneke, Corrie, Lenie, Aafke, Anne en Olga

terug