Wij hijsen de Regenboogvlag Wij hijsen de RegenboogvlagAfgelopen maandag kwam in het nieuws dat er honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici hun handtekening hebben gezet onder een tekst die zich stevig uitspreekt tegen homoseksualiteit en transgenders. In het pamflet wordt beschreven dat "God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw."
In deze verklaring wordt op basis van een eenzijdige bijbeluitleg homoseksualiteit en transgender-identiteit afgewezen als in strijd met de Bijbel. De Protestantse gemeente Sexbierum- Pietersbierum heeft in haar plaatselijke regeling van 2015 besloten ook homoseksuele partners te zegenen. Het doorslaggevende argument daarbij was en is dat waar liefde is gehoor gegeven wordt aan het belangrijkste gebod.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. Hij schrijft hierover: De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.
Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

In aansluiting hierop hebben wij in de vlaggenmast bij de Terskflier de regenboogvlag gehesen als symbool van de veelkleurigheid, om zo zichtbaar te maken dat IEDEREEN bij ons welkom is en als steuntje in de rug voor alle homoseksuelen en transgenders met wie wij ons verbonden voelen.


1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen bloeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

2. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

(tekst Sytze de Vries)
 
terug