Weer fysiek de kerkdienst bijwonen Weer fysiek de kerkdienst bijwonen

Vanaf zondag 6 juni weer fysiek aanwezig tijdens kerkdiensten

In verband met een positieve ontwikkeling van een dalend aantal besmettingen kunnen de strenge coronamaatregelen iets versoepeld worden.
Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad besloten om de kerk weer open te stellen voor fysieke kerkdiensten. 

Met in achtneming van de richtlijn van de landelijke PKN dat maximaal 10% van de totale capaciteit mag worden benut, is besloten dat 45 bezoekers de dienst in de Terskfliertsjerke mogen bijwonen, exclusief medewerkers.

De eerste tijd zal er nog niet gebruik gemaakt worden van een zanggroepje van maximaal 4 personen, omdat dit het aantal toe te laten kerkgangers weer naar beneden brengt. Het advies is namelijk dat er tussen zangers en kerkgangers minimaal 5 meter moet zijn.
De kerkenraad vindt het belangrijk dat zoveel mogeljk mensen weer fysiek aanwezig kunnen zijn.
Bij een een volgend moment van versoepeling, zal er hier weer naar gekeken worden.

Het corona protocol blijft van kracht.
Waarschijnlijk zijn velen van u al gevaccineerd maar we moeten nog afstand blijven houden en bij het binnengaan van de kerk draagt u een mondkapje, dit mag af als u uw zitplaats heeft gevonden.
Er kan nog niet gezongen worden.
Iedereen gaat via de hoofdingang van de kerk naar binnen, hier vindt u ook de intekenlijsten. Reservering is dus niet nodig!

De kindernevendienst vieren vanaf zondag 6 juni hun eigen dienst in de zaal van de Terskflier.

Voorlopig is er nog geen oppasdienst en tienerdienst.


Het zal fijn zijn om elkaar weer te ontmoeten.

 
terug