woensdag 10 mei 2023

Voorjaarsgemeenteavond

Locatie: 
 Terskflier
Tijdstip: 
 19:45 uur

AGENDA

 1. Welkom door de voorzitter
 2. Opening
 3. Rondje wel en wee
 4. Mededelingen 
 5. Financieeel verslag 2022 kerkrentmeesters
 6. Pauze
 7. Financieel verslag 2022 Diaconie en ZWO
 8. Verslag en voorstel van kerkenraad m.b.t. te beroepen predikant
 9. Stemming over voorstel kerkenraad m.b.t. te beroepen predikant
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De boekjes met de cijfers over 2022 liggen op de zondagen 30 april en 7 mei in de voorkerk. 
Je kunt deze boekjes ook aanvragen via: boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl 

terug