woensdag 20 april 2022

Voorjaars-gemeenteavond

Locatie: 
 Terskflier
Tijdstip: 
 19:30 uur  - 22:00 uur

  Agenda

  1.Welkom door de voorzitter
  2.Opening
  3 Rondje wel en wee
  4. Mededelingen
  5. Financieel verslag 2021 KRM
  6. Pauze
  7. Financieel verslag 2021 Diaconie en ZWO
  8. Verslag van najaarsgemeenteavond 22-09-2021
  9. Uitkomst enquete
10. Hoe nu verder?
11. Rondvraag
12. Sluiting

De boekjes met de cijfers liggen op zondag 10 april en 17 april in de voorkerk. U kunt deze boekjes ook aanvragen via boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl

terug