Vlag 'Houd moed - Heb lief' Vlag 'Houd moed - Heb lief'

Onze kerk doet sinds kort ook mee aan de campagne: ‘Houd moed – Heb Lief’. Een vlag met deze tekst wappert sinds vorige week aan de dorpsvlaggenmast bij de Sixtuskerk.
Verder zullen we voortaan op Bân & Bining, de Rondzendbrief, Facebook en de website het logo ‘Houd moed – Heb lief’ gaan gebruiken.

De campagne is begin april gestart en een initiatief van dominee Anne-Meta Kobes-Gerritsen, predikant van de Protestantse gemeente van Heerenveen.
De actie vanuit Heerenveen is overal enthousiast ontvangen. Veel kerken in ons land heb- ben zich er inmiddels bij aangesloten, waardoor de vlag al in veel steden en dor- pen wappert.

De woorden ‘Houd moed – Heb lief’ zijn gebaseerd op de woorden uit 1 Korintiërs 13: 7 uit de Bijbel in Gewone Taal, waar staat: ‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden.' Dominee Kobes heeft deze tekst samengevat met de woorden: ‘Het is de liefde, die ons moed geeft.’

Dat zie je ook terug in de toespraken van koning Willem Alexander en premier Mark Rutte: ‘We moeten er voor elkaar zijn in deze moeilijke tijden.’

We hopen dat de mensen de tekst ‘Houd moed – Heb lief’ lezen als ze de vlag in ons dorp zien wapperen en dat ze erdoor geraakt worden. Het is bedoeld als teken van bemoediging!

                                                                              

 

 

terug