Vieringen in de Stille Week en Pasen Vieringen in de Stille Week en Pasen

Paascyclus


Van donderdag tot en met zaterdag vieren we de drie dagen van Pasen, de Paascyclus.
Donderdag 1 april vieren we Witte Donderdag. Normaal een dienst waarin we ook het Heilig Avondmaal vieren, immers Jezus vierde op die dag met zijn leerlingen het Pesachmaal en vroeg zijn leerlingen dit te blijven doen tot zijn gedachtenis. In de kerk is deze maaltijd het avondmaal geworden. In de diaconie en de kerkenraad hebben we uitgebreid over deze viering gesproken: wel of geen avondmaal en zo ja, hoe dan? We hebben besloten om wel stil te staan bij het Avondmaal, maar om het niet te vieren, want we voelen ons met lege handen staan, niet hoop-loos, maar we willen benadrukken dat we het leven niet in onze handen hebben, maar juist in Gods hand zijn. We geloven en vertrouwen, dat Christus ook in deze dienst en ook bij u thuis zal zijn zonder brood en wijn. We bidden God dat we deze maaltijd weer spoedig samen kunnen vieren.

Op Goede Vrijdag 2 april gedenken we Jezus’ lijden en sterven. We lezen delen van het lijdensevangelie, staan stil bij het kruis, zijn sprakeloos en stil bij zijn sterven en dood.

Op Paaswake 3 april beginnen we in een donkere kerk, Jezus ligt in het graf, langzaam wordt het lichter, dringt het tot ons door dat zijn dood niet het einde is. De nieuwe Paaskaars wordt binnen gebracht: de Heer is waarlijk opgestaan.
 

Pasen


Pasen is de grond van ons bestaan als kerk van Jezus Christus. Met jong en oud vieren we dat het goede, inspirerende leven van Jezus niet stopt met de dood. Jezus leeft!
1e Paasdag valt dit jaar op 4 april, het is een Zin-Op-Zondag dienst.

Het thema is: Ik ben er voor jou!
 

Dat is een krachtige samenvatting van de zeven werken van barmhartigheid, zeven manieren om vanuit een warm hart mee te leven met de ander. In de 40dagentijd wilden we er zijn voor mensen met honger en dorst, mensen zonder kleren, voor gevangenen, vreemdelingen, zieken en rouwenden. Of misschien was een ander er voor ons.

Met clubleiding en jeugdouderlingen hebben we deze dienst voorbereid: Ik ben er voor jou. Hoe doen jongeren dat? Hoe willen zij er zijn voor een ander als corona achter de rug is? Dat gaan we zien en horen in deze feestelijke Paasdienst voor jong en oud. Inderdaad, ook voor ‘oud’: u dagen we ook uit om daarover na te denken: hoe ben ik er voor een ander na de corona? Immers wat we voor een ander doen, doen we voor Jezus, doen we voor God! Er zal mooie muziek van hoop en geloof klinken in verschillende stijlen. Kinderen zullen Rainbow herkennen, jongeren hebben meer met de videoclipjes van deze tijd, ouderen zingen uit volle borst mee met Nederland Zingt.

Laten we er samen een mooi Paasfeest van maken!


Klik hier voor de Zondagbrief met de liturgieën voor deze vieringen.

 

terug