Veertigdagentijd V - Ik was ziek... Veertigdagentijd V - Ik was ziek...

Veertigdagentijd V – Ik was ziek…


Deze week staan we stil bij ziek zijn (Matteüs 25: 36b). Ziekte is onontkoombaar verbonden met mens zijn. In Jezus’ tijd werden zieken uit het zicht gehouden. Zieken waren gedoemd om opgesloten in hun huis te leven of zelfs buiten de stad op straat. De angst voor het niet grijpbare van ziekte voerde de boventoon. 
Veel ziekten van toen kunnen we inmiddels behandelen en genezen dankzij de medische wetenschap. Wie een keer genezen is van een ziekte, kent dankbaar de zegen daarvan. Tegelijkertijd wekt dat verwachtingen: we willen het uiterste van wat mogelijk is en accepteren geen nee. In zijn grillige ongrijpbaarheid stelt de huidige Covid19-pandemie ons flink op de proef. De gedwongen rust van het thuis moeten blijven geeft ook ruimte voor bezinning. Hoe kijken we aan tegen ziekte? Tel je volwaardig mee als je ziek bent? Kunnen we geduld en aandacht opbrengen voor een ander die ziek is? Durven we onze eigen kwetsbaarheid onder ogen te zien als we een zieke in de ogen kijken?
In Gods nieuwe wereld hebben zieke mensen in al hun kwetsbaarheid een plek vooraan. En in onze wereld?

Vasten-vraag: Ziekte en gezondheid is niet zwart-wit. Hoe gezond ben je zelf? Loop of fiets dagelijks een eindje om daarover na te denken. 

Doe-tip: Breng een bosje voorjaarsbloemen uit eigen tuin naar iemand die in de zorg werkt.

Kinder-opdracht: Ken jij iemand die ziek is? Maak een mooie wenskaart en stuur deze op!
Niemand ziek? Je kunt ook een kaartje maken voor iemand die in de zorg werkt en diegene een hart onder de riem steken.

Deel jullie ervaringen met ons of de kindernevendienst in een mail of appje.

 
Pastor Martha Dûmny Evert Jan
E. marthakroes@gmail.com                         E. ejhefting@gmail.com          
T. 06 - 41272349  


 
terug