Veertigdagentijd II - Ik zat gevangen... Veertigdagentijd II - Ik zat gevangen...

Veertigdagentijd II – Ik zat gevangen…


Deze week staan we stil bij gevangen-zijn (Matteüs 25: 36c). Als de avondklok en het beperkte contact/bezoek in coronatijd al een inperking van onze vrijheid is: hoe is het dan om maanden- of jarenlang opgesloten te zitten binnen de muren van een gevangenis? Of om gevangen te zitten in een haperend lichaam of zieke geest? Je kunt je afvragen hoe dwangmatig we zelf zijn in het steeds ‘moeten’ kijken op onze telefoon.   
Waarin zit een mens gevangen? En wat heeft een mens nodig om daarin vrijer te worden of zich vrijer te voelen?

Vasten-vraag: Waarin zit jij gevangen? Waaraan ben jij eigenlijk een beetje verslaafd? Schrijf het op en bedenk hoe je dat anders zou willen hebben.

Doe-tip: 1) Doe mee aan de Paasgroetenactie voor gevangenen. Ze fleuren op van ieder levensteken van buiten de muur. Info: zie website en de laatste Bân & Bining.
 2) Beperk je tijd op telefoon, sociale media en televisie. Besteed die tijd aan mensen die nu meer dan anderen opgesloten zitten. Een praatje of telefoontje helpt.

Kinder-opdracht: Ga deze week minder gamen en internetten en in plaats daarvan koekjes bakken of klusjes doen voor iemand.

We horen graag jullie ervaringen in woord en beeld! Deel het met ons of deel het met de kindernevendienst op mail en app.

 
Pastor Martha Dûmny Evert Jan
E. marthakroes@gmail.com                         E. ejhefting@gmail.com          
T. 06 - 41272349  


 
terug