Veertigdagentijd 2020 Veertigdagentijd 2020
In de veertigdagentijd kunt u iedere week op woensdagavond het midweekgebed bijwonen.

Al in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn we begonnen met deze serie bijeenkomsten. Het is een waardevolle traditie geworden, die ons begeleidt op de weg naar de Stille week en Pasen.

Het midweekgebed is een half uur van bezinning en stilte, muziek en gebed.

Het thema van 2020 is: Sta op! Dit is thema wordt ons aangericht door ‘Kerk in Actie’ van de landelijke kerken.

“Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!”

Het is goed om deze tijd stil te staan bij nieuwe hoop, hoop die je krijgt of aan iemand anders kunt geven.

De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. 
In de voorkerk van de Sixtuskerk kunt u één kalender per gezin meenemen!

Of bestel een gratis exemplaar via de Protestantse kerk. Klik hier


Ook nodigen wij  u van harte uit om een midweekgebed bij te wonen.

Het eerste midweekgebed is op woensdagavond 4 maart 2020 om 19.00 uur in de Sixtuskerk. 
Daarna op woensdag 18 maart, 25 maart, 1 april en 8 april.

 

Symbolische schikking

Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt.
Een stip die 
ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen.
Deze stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp.
De stip in het ontwerp is echter geen ingevulde ruimte, 
maar een open ruimte.
De ruimte rond de stip is ingevuld met een 
weefsel van takjes.
De open stip en het weefsel symboliseren de 
mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op
zijn eigen manier.

Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken waarom u in beweging moet komen. 

Vormen
Het kader vormt als het ware een lijst. Door de lijst is de stip op de horizon te zien. De stip is een ronde open ruimte.
Tussen de 
ronde opening en het kader vormen takjes een weefsel, waardoor de aandacht valt op de opening in het midden van de lijst.
De ronde open stip kunt u ook beschouwen als de pupil van een oog. Als mensen zien, komen we in beweging.


1e zondag Veertigdagentijd
1 maart 2020

Zondag Invocabit
Vandaag is het de eerste zondag van de Veertigdagentijd, zondag Invocabit. Dat is Latijn voor ‘Hij zal aanroepen’.
Het komt uit Psalm 91, vers 15, waar staat: ‘Roept hij 
mij aan, ik zal hem antwoorden’.

Bij de schikking

Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd door woorden. 
De kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn. 
In het midden van de stip zweeft een tulp. 
De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen (biddende) handen. 
De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.2e zondag Veertigdagentijd
8 maart 2020

Zondag Reminiscere
Vandaag is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd, zondag
Reminiscere genoemd. Dit Latijnse woord betekent ‘Gedenk’. Het komt uit
Psalm 25, vers 6, waar staat: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’.

Bij de schikking
Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst.
Samen vormen 
de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een
groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar. 
terug