Veertigdagentijd Veertigdagentijd
In de veertigdagentijd kunt u iedere week op woensdagavond het midweekgebed bijwonen.

Al in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn we begonnen met deze serie bijeenkomsten. Het is een waardevolle traditie geworden, die ons begeleidt op de weg naar de Stille week en Pasen.

Het midweekgebed is een half uur van bezinning en stilte, muziek en gebed.

Het thema van 2020 is: Sta op! Dit is thema wordt ons aangericht door ‘Kerk in Actie’ van de landelijke kerken.

“Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!”

Het is goed om deze tijd stil te staan bij nieuwe hoop, hoop die je krijgt of aan iemand anders kunt geven.

De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. 
In de voorkerk van de Sixtuskerk kunt u één kalender per gezin meenemen!

Of bestel een gratis exemplaar via de Protestantse kerk. Klik hier


Ook nodigen wij  u van harte uit om een midweekgebed bij te wonen.

Het eerste midweekgebed is op woensdagavond 4 maart 2020 om 19.00 uur in de Sixtuskerk. 
Daarna op woensdag 18 maart, 25 maart, 1 april en 8 april. 
terug