Veertigdagentijd - Ik ben er voor jou Veertigdagentijd - Ik ben er voor jou

Veertigdagentijd

Veertig: symbolisch getal. Het verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen. Allereerst naar de veertig jaren die Israël in de woestijn moest doorbrengen. Maar ook naar de veertig dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de veertig dagen die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de veertig dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. Het getal veertig is een geladen getal, vol van afzonderinginkeer, onderweg zijn naar. De veertigdagentijd is de tijd die voorafgaat aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van vasten. Ze duurt langer dan veertig dagen. Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, dat zijn geen vastendagen. De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en beslaat zes weken en dus zes zondagen. De kleur van de Veertigdagentijd is Paars.
 

Het project voor de Veertigdagen- en Paastijd van 2021 heeft als titel: 

IK BEN ER VOOR JOU

De rode draad wordt aangereikt door Matteüs 25, 31-46, een Bijbelpassage die het denken en doen van christenen vanaf het eerste begin heeft gevormd, die leidend werd bij het denken over en doen van barmhartigheid

Het project sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster van dit jaar, daarmee ook bij bij het materiaal van Kind op Zondag en het 40-dagenproject van Kerk in actie. 

Het stramien van het geheel wordt aangereikt door de werken van barmhartigheid. Ze zijn zo geordend dat er steeds dwarsverbanden zijn met de eigen thematiek van de Veertigdagen en de lezingen en psalmen die daarmee verbonden zijn.
Dit leidt tot een project dat zal verrassen én verdiepen. Een project dat op deze wijze toe leidt naar die laatste week van de Veertigdagen, en uiteindelijke naar die nacht van gedenken en vieren dat Christus is opgestaan, naar die zondag van grote blijdschap, Pasen! 

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 

En daarom: Ik ben er voor jou, zo mag zichtbaar worden dat Gods goedheid door alle nood heen gaat, door heel het leven en alles wat dat leven je kan brengen heen. 

Midweekgebeden

Dit jaar worden de gebruikelijke midweekgebeden in de Veertigdagentijd online uitgezonden.

Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn we begonnen met deze serie bijeenkomsten.
Het is een waardevolle traditie geworden, die ons op deze manier begeleidt op de weg naar Pasen.

Een half uur van bezinning en stilte, muziek en gebed.

In elk midweekgebed wordt een vorm van barmhartigheid uitgewerkt. Jezus inspireert ons om barmhartig te zijn en goed te doen.
Hoe kunnen wij er concreet voor de ander zijn?

Op Aswoensdag 17 februari beginnen we om 19.00 uur online (via kerkdienstgemist.nl) in de Terskflierkerk.


Volgende datums Midweekgebeden:

24 februari
  3 maart
17 maart
24 maart
31 maart

10 maart is er geen midweekgebed i.v.m. Biddag van Gewas en arbeid.

Kalender

We gaan 40 dagen op weg naar Pasen. Centraal staan dit jaar de zeven werken van barmhartigheid.
In de kalender worden ze behandeld, elke week één werk van barmhartigheid! De kalender start op woensdag 17 februari, aswoensdag.

Omdat we de kalender samen met de Bân en Bining rondbrengen, zult u een paar dagen moeten inhalen.

Kerkdiensten 

Geïnspireerd door het 40-dagenproject van Kerk in Actie gaan we in de 40 dagen naar Pasen bezig met de ‘werken van barmhartigheid’. En wel met hart, hoofd en handen.
In Matteüs 25: 35-40 zegt Jezus o.a. “want ik had honger en jullie gaven mij te eten...” De omstanders zijn verbaasd: ze hebben Jezus toch nooit hongerig ge- zien? Laat staan hem eten gegeven. Jezus legt uit: als je eten geeft aan iemand die honger heeft, dan doe je dat ook voor mij. Hij identificeert zich met mensen die niet mee kunnen doen in de samenleving door honger, armoede, ziekte, of andere oorzaken.

Zo zijn de ‘werken van barmhartigheid’ ontstaan: dingen die je doet vanuit een hart vol meeleven met de ander. In de bijbel gaat het om: hongerigen voeden, dorstigen drinken geven, vreemdelingen onderdak bieden, naakten kleden, gevangenen bezoeken, en zieken bezoeken. Later is een zevende toegevoegd: doden begraven.
 

Werken van barmhartigheid in Sexbierum

Elke week (van de 6) heeft een eigen thema: één of twee van die goede werken. Elke week begint in de zondagse kerkdienst. Daar horen we het vers uit Matteüs dat hoort bij het thema. In de dienst vertelt duif Rainbow aan de kinderen een verhaal daarover. En misschien geeft hij ook wel tips wat jij kunt doen! Voor volwassenen zijn er ook ‘vragen en doe-tips’ voor door de week. Vragen en ideeën om in een vorm van vasten zelf bezig te zijn met het thema. Doe-tips om er naar anderen mee aan de slag te gaan.
 

Welke thema’s op welke zondagen?

Op de zondagen 21 en 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart zijn achtereenvolgens de thema’s: ik had honger en dorst – ik zat gevangen – ik was een vreemdeling – ik was naakt – ik was ziek – ik was in rouw.
 

Reacties welkom!

We krijgen graag foto’s, appjes, mails, en verhalen: wat roept het thema bij u op, wat heb jij die week voor leuks gedaan. Misschien kwam u een mooie tekst tegen, misschien zag jij een toffe foto die alles zegt. Stuur het ons! In overleg kunnen we daar iets van laten zien in een volgende dienst. Zo maken we samen de diensten, zo leven we samen naar Pasen toe!


dûmny Evert Jan                    
M. ejhefting@gmail.com          
T. 0517 - 785489                  


pastor Martha
M. marthakroes@gmail.com
T.  06 - 41271349


terug