VakantieBijbelWeek 2019 VakantieBijbelWeek 2019
In de laatste week van de zomervakantie wordt er op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 augustus weer een VakantieBijbelWeek gehouden. Het thema van de week is dit jaar: “SchatRijk!”

Dit thema verwijst naar de schatten van het Rijk van de Here God. Door deze schatten kunnen we de kinderen laten zien wie en hoe Hij is. We kunnen ervan genieten en ervan leren. Omdat de Here God vroeger, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde is (Hebreeën 13:8) is datgene wat we leren ook in ons leven toe te passen en is het van eeuwigheidswaarde. Aan het eind van de VakantieBijbelWeek hebben we zoveel schatten verzameld dat we schatrijk naar huis gaan!

Drie dagen kunnen alle basisschoolkinderen van groep 1 t/m 8 uit Sexbierurm-Pietersbierum en omliggende dorpen hieraan deelnemen.

Tijdens de ochtenden (van 10.00 tot 12.45 uur) zingen we, luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel, doen we spelletjes en knutselen we iets leuks.

Waar: In en rond de Terskflier, Tsjerk Hiddesstrjitte 25 te Sexbierum.

Deelname is gratis, opgave verplicht.

Opgave o.v.v. naam, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres bij voorkeur via mail  (voor 1 augustus)

of bij Olga, Sixtuswei 6, Marjolein, Walburgastrjitte 15, Rianne, Hoarnestreek 1 Sb
terug