Update kerkdiensten in coronatijd Update kerkdiensten in coronatijd

 

15 maart 2021:


Op 1 maart jl. zijn we als werkgroep Coronaproof kerken bij elkaar gekomen, en hebben aan de kerkenraad hiervan verslag uitgebracht.
In deze verslaglegging hebben we de hoop uitgesproken, dat wanneer de besmettingen naar beneden zouden gaan, we op de zondagen Palmpasen en Paaszondag diensten zouden kunnen organiseren met 30 kerkgangers, maar dat er in de bijeenkomst van de werkgroep op 15 maart hier definitief een beslissing over zou worden genomen.

Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep 15 maart jl. hebben we, de situatie in Fryslân en Sexbierum-Pietersbierum in ogenschouw nemende, besloten om af te zien van het toelaten van 30 kerkgangers op de genoemde zondagen. De besmettingen lopen nog steeds op, en er is nog geen zicht op verbetering de komende weken.

We gaan voor de komende periode nog volledig voor de onlinediensten.
In de Grote Kerkenraadsvergadering van 15 maart jl. is hiervan mondeling verslag gedaan door de afvaardiging van de werkgroep.

Maandag 29 maart a.s. komt de werkgroep weer bij elkaar, en zullen we naar aanleiding van de stand van zaken dan, besluiten hoe verder te gaan.


Ds. Evert Jan Hefting
Pastor Martha Kroes
Pietsje van der Zee
Marten Kuiken
Janke Goodijk-Terpstra
Annemieke Teertstra
Douwina Duin-Heeringa

 

  • Afspraken rondom gebruik van Terskflier, buiten de kerkdiensten om, klik hier
  • Protocol tijdens uitvaart/afscheidsdiensten in de Terskflier, klik hier
terug