Update Corona-nieuws Update Corona-nieuws

Basisregels

– handen wassen, bij de ingang staat een zuil 
– geen handen schudden en niezen in de elleboog
– thuisblijven en testen bij klachten
– goed ventileren
– geef elkaar de ruimte, zorg voor 1,5 meter afstand
– draag een mondkapje als je je verplaatst


BESLUITEN CORONA-WERKGROEP  –  29 NOVEMBER 2021

Uit de persconferentie van de overheid op vrijdag 26 november komt een set maatregelen naar voren die in de kern neerkomt op: contacten en contactmomenten zoveel mogelijk beperken

De werkgroep vindt het van belang dat de kerkelijke gemeente zich uit solidariteit met de samenleving en uit zorg voor de kwetsbaren in ons midden, voegt in deze lijn en zo naar vermogen bijdraagt aan het terugdringen van de besmettingen en de druk op de zorg.

Concreet gaat het met name om deze overheidsmaatregelen:
 • Geen activiteiten, bijeenkomsten en evenementen na 17.00 uur
 • Zoveel mogelijk thuis werken en digitaal vergaderen
 • Een maximum van 4 bezoekers thuis (advies zelftesten) en niet meer dan 1 bezoek per dag

Vertaald naar de kerkelijke gemeente komt de werkgroep tot de volgende besluiten:
 1. Geen activiteiten en vergaderingen na 17.00 uur in de Terskflier of de Sixtuskerk.
  > het is niet de bedoeling dat genoemde activiteiten worden verplaatst naar thuis of naar een vroeger tijdstip, want dan schiet de maatregel zijn doel voorbij.
 2. Online vergaderen (of een maand overslaan / uitstellen)
 3. Voorzichtigheid in bezoekwerk (vaak bij kwetsbare mensen)
 4. Geen kerkdiensten in de avond - dat betekent, dat:
  - de kerstnachtdienst online zal zijn om 21.30 uur, 
     eventueel m.m.v. (een deel van) New Sound
  - de oudjaarsdienst online zal zijn om 19.30 uur.
 5. Beperkingen voor kerkdiensten in de ochtend:
  - beperkt aantal mensen (om 1,5 m. te waarborgen)
     > dus geldt ook op 1e Kerstdag (10.00 uur): vol = vol
  - maximaal 3 momenten van ingetogen samenzang: begin, vlak voor de preek, eind
  - de al geldende regels: afstand houden, handen ontsmetten, mondkapjes op tijdens lopen, vraag naar de gezondheid bij de deur

Deze besluiten worden ondersteund door de maatregelen van de PKN, die bekend zijn gemaakt op dinsdagavond 30 november. 
Klik hier voor de nieuwsbrief van de classis Fryslân.

In de tussentijd is al afgelast:
 • Kindernevendienst (werkt inmiddels weer online) en tienerdienst
 • Catechese thuis (TienerTalk en TienerTop)
 • De Krystkuier voor gezinnen (van school en kindernevendienst)
 • Alle activiteiten in de Terskflier en Sixtuskerk na 17.00 uur

De kerkenraad is akkoord gegaan met het voorstel van de corona-werkgroep.


Namens de corona-werkgroep,
ds. Evert Jan Hefting en pastor Martha Kroes
 
terug