Thema-avond werkgroep Barradeel 14 mei 2019 Thema-avond werkgroep Barradeel 14 mei 2019

De werkgroep Thema-avonden Barradeel, waarin de Protestantse gemeenten van Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierum-Wijnaldum, Tzummarum-Firdgum en Minnertsga vertegenwoordigd zijn, nodigt u van harte uit voor de thema-avond 'Nieuwe Buren'.


Waar & Wanneer

  • Dinsdag 14 mei 2019
  • 19:30 uur - 21:45 uur
  • Dorpshuis It Mienskar te Oosterbierum

De laatste jaren zijn in onze dorpen veel mensen uit andere landen komen wonen, vluchtelingen en arbeidsmigranten. Tijdens deze avond delen een aantal van hen hun ervaringen met ons en horen we ervaringen van mensen, die deze nieuwe buren begeleiden. Karl Jungheim, specialist vluchtelingenzorg van Kerk in Actie, zal met ons nadenken over vragen, zoals wat het betekent om ver van je ver- trouwde omgeving te moeten leven en wat het voor ons als dorpsbewoners bete- kent om nieuwe buren te hebben.

We hopen dat veel mensen met ons willen nadenken over dit actuele thema en we begroeten u allen graag op 14 mei.

De toegang is gratis; er staat een collectebus bij de uitgang voor een vrijwillige bijdrage aan de kosten van de avond.


Inlichtingen:

Wybo Dondorp, Tzummarum mail
Jantsje Ennema, Sexbierum  mail
Bibi de Vries, Oosterbierum   mail

terug