Thema-avond Barradeel 31 oktober 2019 Thema-avond Barradeel 31 oktober 2019

Thema-avond over ‘Samen plek geven aan rouw’ in de Martinustsjerke te Tzummarum op 31 oktober 2019.
 

Hoe kunnen we elkaar op een zinvolle manier helpen als verlies en verdriet het leven overhoop gooien? Misschien is dat alleen maar lastiger geworden in deze tijd, waarin we het steeds meer moeten doen zonder traditionele vormen en ritue- len? Of is de taal van rouw juist universeel: iets wat we delen met alle mensen? Wat kan de wetenschap ons hierover vertellen? En wat zijn de ervaringen vanuit de praktijk van het pastoraat?

Sprekers:

Prof. dr. Jos de Keijser van de Rijksuniversiteit Groningen zal sprekenover: “Hoe doen we dat: plek geven aan rouw?” De Keijser is hoogleraar psycho-logie en gespecialiseerd in vragen op het gebied van de behandeling van rouw. Hij was eerder als klinisch psycholoog werkzaam in het Psychiatrisch Ziekenhuis in Franeker, later GGZ-Friesland.

Theoloog en musicus Ulbe Tjallingii (Oosterbierum): “Hoe kunnen we elkaar vasthouden in tijden van rouw”? Tjallingii is sinds 2017 als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente van Oosterbierum-Wijnaldum en was eerder onder meer geestelijk verzorger in Dokkum.


De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ca 21.45 uur.
Na de pauze is er ruimschoots gelegenheid voor vragen en discussie.

Toegang vrij; bij de uitgang staat een collectebus voor de onkosten van de avond. Iedereen hartelijk welkom!


Organisatie:

Werkgroep Bijzondere Thema-Avonden Barradeel, een initiatief van de Protestantse gemeenten van Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierum- Wijnaldum, Tzummarum-Firdgum en Minnertsga.

Contact:

Wybo Dondorp, Tzummarum, tel. 06-11184355, e-mail: wybodondorp@gmail.com

terug