Terugblik in dankbaarheid Terugblik in dankbaarheid

Afscheid van de Terskflier – terugblik in dankbaarheid


Wat was het een bijzonder weekend: het afscheid van de Terskflier als kerk! In dit markante kerkgebouw liepen op zaterdag 30 oktober gemeenteleden, dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten volop in en uit, in een ontspannen sfeer. Het leek wel één grote reünie. Nog één keer kwamen mensen hun verhalen delen: hoe dit gebouw in hun herinnering zal voortleven. Intense momenten waarin mensen elkaar het jawoord gaven, de saamhorigheid van het samen zingen in een volle kerk. De angst in oorlogstijd en het vluchten achter de preekstoel tijdens een dienst. En... de ondeugende streken van dominees- en kosterskinderen die hier kind aan huis waren. Bijzondere verhalen die zoveel oproepen: melancholie en verdriet, blijdschap en dankbaarheid.

In een indrukwekkende kerkdienst op zondag 31 oktober was het officiële afscheid. Tot op de kreake zat het vol met mensen, ook thuis waren velen erbij via de streaming. Voor de laatste keer hier samen zingen, bidden en danken, luisteren naar muziek en woord. In een ritueel van uitdragen van de symbolen van gemeentezijn (paaskaars, bijbel, attributen van avondmaal en doop, en meer) namen we afscheid van de Terskflier als kerkgebouw. Toen iedereen buiten stond, draaide de koster de deur op slot.

Zacht neuriënd liepen we in een waardige processie naar de Sixtuskerk. Daar trokken we naar binnen, mét de meegedragen symbolen. In dit eeuwenoude gebouw start een nieuwe geschiedenis, waarin oude verhalen van ‘Terskflier’ en ‘Sixtus’ samenvloeien tot een nieuwe toekomst. De prachtig verbouwde voorkerk en consistorie markeren dit nieuwe begin.

Tot slot: een groot woord van dank! Dank aan iedereen rondom het afscheid van de Terskflier en de nieuwe start in de Sixtuskerk: de commissie Afscheid, kosters en kerkrentmeesters, beamteam en professionele pers, gastheren/- dames en schoonmakers, (ver)bouwers en andere vrijwilligers. En zeker ook dank aan jullie die erbij waren: live of op afstand, intens meedenkend en mee belevend, met mooie verhalen en fijne reacties. Dank!


Ds. Evert Jan Hefting & pastor Martha Kroes


P.S. het boekje ‘Afscheid van een kerkgebouw’ is nog aan te vragen op boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl
 

terug