Startzondag 18 september Startzondag 18 september

Met jong en oud op weg naar de toekomst 
 

Op zondag 18 september starten we als kerk in Sexbierum-Pietersbierum het nieuwe seizoen!
Om 9.30 uur komen we samen in de kerk. Geïnspireerd door een mooi bijbelverhaal, gaan we wandelen en praten. Wat vinden wij belangrijk in het spoor van onze geloofsgemeenschap naar de toekomst? In de wandeling van 8 à 10 minuten laten we ons leiden door de kinderen en jongeren. Zij wijzen ons de weg en puzzelen met ons over de vragen. Wie niet kan wandelen, praat met elkaar in de kerk hierover. Als iedereen terug is, leggen we de antwoorden bij elkaar: zo kan het plaatje van onze toekomst er uit zien.

Na de dienst wordt uitgelegd welk concreet spoor naar de toekomst als mogelijkheid voor onze gemeente open ligt. Daarna is er koffie met cake, en alle ruimte om daarover verder te praten. De kinderen gaan na de dienst limonade drinken en iets lekkers maken… en natuurlijk opeten.

Gaan jullie mee op reis naar de toekomst?

terug