Rondzend-brief Rondzend-brief
Deze rondzend-brief is geschreven omdat er in deze tijd vanwege het corona virus geen kerkdiensten zijn. Het is één van de manieren om elkaar als kerk toch te bereiken. En zolang als er geen diensten zijn wordt er elke week één geschreven en rondgebracht.
             …en je brengen waar je niet naar toe wilt…
 
In Johannes 21 zegt de Here Jezus in een gesprek met Petrus, dat hij toen hij jong was ging waarheen hij wilde maar dat de tijd komt, dat hij die keus niet meer heeft en tegen zijn wil ergens heen moet gaan. In deze dagen voelen velen, dat ze beslissingen moeten nemen, die ze liever niet zouden nemen: ze kunnen geen les geven aan de kinderen hen toevertrouwd, ze kunnen hun zaak niet draaiende houden zoals ze zouden willen, ze kunnen niet op bezoek bij mensen van wie ze weten, dat ze nu juist heel eenzaam zijn, ze kunnen niet voorgaan in kerkdiensten omdat die er beter niet kunnen zijn…. Dit en nog wel meer is heel moeilijk en gaat tegen onze wil in. Maar het gaat niet in tegen onze zorg voor elkaar. We worden kanten opgeleid, die tegen onze hele natuur ingaan maar die we moeten gaan niet omdat we elkaar loslaten maar omdat we in zorg voor elkaar op elkaar letten en om elkaar denken.

Here God, sta ons bij om manieren te vinden waarop wij elkaar kunnen vasthouden. Help ons om beslissingen te nemen, die we liever niet namen maar nu genomen moeten worden. 
 

dinsdag 17 maart

Het corona virus beheerst het nieuws. Maar hoe anders het leven nu lijkt, veel wat van er was gaat door. Ook wat er was en is aan andere ziekte, aan zorg, verdriet en rouw. Zo is het ook in onze gemeente. Dan denken we met name aan de familie Hanenburg, geconfronteerd met het overlijden van Sijke-Jetske. Heel verdrietig en we wensen hen veel sterkte! We denken aan anderen, die ziek zijn, soms heel erg of die in verdriet en zorg zijn. Ons leven met elkaar is zoveel aan bekend maar ook onbekend verdriet. Het is goed daar bij stil te staan. Op bezoek kan vaak beter niet in deze dagen. Maar er is de telefoon, de Whatsapp, de email. Zelf probeer ik ook in deze tijd zoveel mogelijk op deze manieren contact te houden met mensen waar ik anders op bezoek zou gaan. En dan zijn er natuurlijk ook mooie berichten. Ik hoorde van Durk en Martje Wolbers van de geboorte van hun dochter Mare. Geluk gewenst! 
Vergeef me als ik dingen vergeet maar dit wilde ik voor vandaag met U delen. En schroom niet me te bellen als U dat wilt. Dominee Douwe Visser  (06-81107529)!

Gebed
Here God, wij bidden U voor elkaar. Hoor allereerst ons gebed in gedachtenis aan Sijke-Jetske Hanenburg. We bidden voor Cor, voor de kinderen, voor de ouders van Sijke-Jetske en voor vele anderen door dit verlies verslagen. Wees nabij in deze dagen, vooral ook donderdag bij de uitvaart.
Wij bidden voor anderen uit de gemeente. Voor hen, die ziek zijn, voor mensen in rouw, verdriet en zorg.
We danken met Durk en Martje voor de geboorte van Mare en bidden uw zegen over haar nu begonnen leven.
Wil onze gebeden horen in Jezus’ naam. AMEN 
 
   

woensdag 18 maart

“Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.”

(Johannes 14 vers 1)

Ik sprak met iemand over de spannende dagen waarin wij leven. Ze zei, dat het haar deed denken aan de verhalen, die ze als kind had gehoord over de Spaanse griep van ruim 100 jaar geleden. Maar gelukkig weten we nu zoveel meer, zei ze. Dat is zo en we zijn gezegend met wetenschappers, die in de strijd tegen het Coronavirus veel kunnen en hopelijk uiteindelijk een vaccin kunnen ontwikkelen. Maar ook de wetenschappers zullen nu volmondig beamen, dat ze over het Coronavirus veel nog niet weten en dat we allemaal geconfronteerd worden met een situatie waarover we geen volledige controle hebben. In de krant las ik, dat “voor onze moderne samenleving als geheel geldt, dat die niet uitblinkt in het omgaan met onzekerheid.” De woorden van Jezus ‘om niet ongerust te zijn maar te vertrouwen op God en op Hem’ kunnen je helpen om te gaan met je angsten en zorgen. Dat gaat niet altijd zomaar: vertrouwen op God kan ook iets zijn, dat je moeite kost om je daaraan over te geven. Het kan tijd kosten. En het is ook zeker iets van gebed. Maar als het over je komt, en ik hoop en bid, dat het over U mag komen, dan kun je rust vinden en daarin de bevrijding van zorg en angst.
 
 

 

 
terug