Paasgroetenactie 2022 Paasgroetenactie 2022
Paasgroeten aan een geliefd medemens 
‘Opstanding’: Gods licht schijnt op de gebrokenheid van het leven. 
De draad verbeeldt de helende kracht van God.
Met dit ontwerp hebben vrouwen van de P.I. Nieuwersluis verbeeld 

dat Gods licht heelt wat gebroken is en de toekomst in Zijn hand ligt. 


De Protestantse Kerk in Nederland organiseert ook dit jaar weer een Paasgroetenactie voor gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart werd onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. 
Het thema van de Paasgroetenactie is dit jaar: 'Uw licht heelt wat gebroken is'.

Ook onze gemeente doet dit jaar weer mee aan de Paasgroetenactie. Doet u mee?

Juist in deze eenzame coronatijd kunnen ook de gedetineerden wel een hart onder de riem gebruiken. En ze waarderen het dan ook zeer om een kaart te ontvangen, zeker als er een persoonlijke boodschap op staat. Ook al weet u niet wie de kaart ontvangt, het feit dat er aan hen gedacht wordt, doet de gevangenen erg goed.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op: www.protestantsekerk.nl (of op het briefje bij de envelop met kaarten).

Vanaf zondag 13 februari tot en met 6 maart, kunt u een envelop met kaarten uit de kerk meenemen.
Ook is het mogelijk een evelop met kaarten te halen uit de groene brievenbus bij de familie Carel en Wil Zaagsma, Tsjerk Hiddesstrjitte 7.

Het zijn dubbele kaarten, één is voor de gedetineerde zelf, daarop kunt u een groet, wens of gedicht schrijven en uw naam (nooit een adres/woonplaats of andere contactgegevens!). Op de andere kaart plakt u alleen een postzegel, het is de bedoeling dat de gedetineerde deze kaart dan zelf naar een dierbare kan sturen. Als u de kaarten heeft ingevuld, dan kunt u deze deponeren in de brievenbus van de Sixtuskerk bij de Terebint, Tsjerkepaed 7 of in de brievenbus bij diaken Lammijna Hanenburg, Rients Westrastrjitte 6, Sexbierum, uiterlijk op donderdag 10 maart a.s.

Als Diaconie zorgen we dan dat alle kaarten naar het centrale adres in Utrecht worden verstuurd.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen halen en schrijven!


Alvast hartelijk dank! De diaconie

terug