Paasgroetenactie 2021 Paasgroetenactie 2021
De Protestantse Kerk in Nederland organiseert ook dit jaar weer een Paasgroetenactie voor gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart werd onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk. (In textiel een prachtige verbeelding; vanuit het kruis, verbinding, echt schitterend - zie ook de 40-dagentijdkalender.)

Ook onze gemeente doet dit jaar weer mee aan de Paasgroetenactie. Doet u mee?

Juist in deze eenzame coronatijd kunnen ook de gedetineerden wel een hart onder de riem gebruiken. En ze waarderen het dan ook zeer om een kaart te ontvangen, zeker als er een persoonlijke boodschap op staat. Ook al weet u niet wie de kaart ontvangt, het feit dat er aan hen gedacht wordt, doet de gevangenen erg goed.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op: www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie (of op het briefje bij de envelop met kaarten).
Door de huidige situatie is het niet mogelijk om de kaarten uit te delen tijdens de kerkdiensten. Daarom kunt u een envelop met kaarten halen uit de brievenbus bij de familie Carel en Wil Zaagsma, Tsjerk Hiddesstrjitte 7.

Het zijn dubbele kaarten, één is voor de gedetineerde zelf, daarop kunt u een groet, wens of gedicht schrijven en uw naam (nooit een adres/woonplaats of andere contactgegevens!). Op de andere kaart plakt u alleen een postzegel, het is de bedoeling dat de gedetineerde deze kaart dan zelf naar een dierbare kan sturen.

Als u de kaarten heeft ingevuld, dan kunt u deze deponeren in de brievenbus van de Sixtuskerk bij de Terebint, Tsjerkepaed 7 of in de brievenbus bij diaken Lammijna Hanenburg, Rients Westrastrjitte 6, Sexbierum, uiterlijk op donderdag 4 maart a.s.

Als Diaconie zorgen we dan dat alle kaarten naar het centrale adres in Utrecht worden verstuurd.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen halen en schrijven!

Alvast hartelijk dank! De diaconie

terug