Cd-presentatie in het spoor van Bijster 10 mei 2019 Cd-presentatie in het spoor van Bijster 10 mei 2019
De predikant-musicus David de Jong, onlangs nog in het nieuws als medewerker aan de nieuwe Friese liedbundel ‘Lieten fan leauwe en langstme’, heeft op vrijdag 10 mei j.l. een orgelconcert gegeven op het Bakker & Timmenga-orgel van de Sixtuskerk in Sexbierum.Tijdens dit concert werd de cd "in het spoor van Bijster" gepresenteerd die geheel gewijd is aan het werk van de componist Jacob Bijster (1902-1958).
De eerste exemplaren werden uitgereikt aan Gerrit de Vries, organist-cantor en aan Douwina Duin-Heeringa, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum.Met zijn kleurrijke muzikale taal, op het grensvlak van laat-romantisch en vroeg-modern, neemt deze componist een heel eigen plek in de Nederlandse orgelcultuur in. In zijn zoektocht naar een geschikt instrument voor een cd-opname is David de Jong uitgekomen bij twee orgels in Friesland.
Twee werkjes voor orgel zonder pedaal heeft hij opgenomen op het lieflijke Bakker & Timmenga-orgeltje in De Knipe. Voor de grotere werken is de keuze van De Jong gevallen op het Bakker & Timmenga-orgel in de Sixtuskerk van Sexbierum.
Sinds de restauratie van 2010, waarbij ook het aantal pedaalregister fors werd uitgebreid, klinkt het zoals het bij de bouw in 1924 bedoeld moet zijn: als een Duits-romantisch instrument. Daarmee is een voor Friesland uniek orgel. 
De werken van Bijster lijken het orgel in elk geval op het lijf geschreven te zijn.


Aan het concert werd tevens medewerking verleend door de Russisch-Nederlandse mezzosopraan Valeria Boermistrova, die op de cd een nooit gepubliceerd lied voor mezzosopraan en orgel zingt. Vier orgelwerken van Bijster worden afgewisseld met liederen van Bijster, Arthur Honegger, André Caplet en de Friese componist Johan G. Koers.

    
terug