Nieuwe predikant Nieuwe predikant
Ds. Evert Jan Hefting, predikant te Sneek, heeft kenbaar gemaakt dat hij het beroep naar de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum aanneemt. 
Hij en zijn vrouw Martha Kroes kijken ernaar uit om in Sexbierum te komen wonen en als echtpaar in onze gemeente aan het werk te gaan.

Op zondag 29 november is de intreedatum gepland.


 
terug