Najaars-gemeenteavond 9 oktober 2019 Najaars-gemeenteavond 9 oktober 2019

Uitnodiging Najaars-Gemeenteavond 

De Kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond, waar we met elkaar zullen praten over en werken aan de toekomst van onze PG Sexbierum-Pietersbierum.
De gemeenteavond wordt gehouden in de Terskflier op woensdag 9 oktober en start om 20.00 uur

Agenda:

Welkom door de voorzitter
Opening door ds. D. Visser
Wel en wee
Mededelingen 
Mededelingen werkzaamheden ds. Douwe Visser 
Evaluatie gezamenlijke kerkdiensten met PG Oosterbierum-Wijnaldum
Toelichting beroepingscommissie
Pauze
Toelichting stand van zaken door het college van  kerkrentmeesters

  • Aanpassingen Sixtuskerk met daarbij de toestemming over het budget van de aanpassingen
  • Terskflier in relatie tot het MFA

Rondvraag
Zingen: Lied 910 : 1, 2 
Sluiting

U/Jij bent van harte welkom, de koffie/thee staat dan klaar.

terug