Minicursus omgaan met verdriet Minicursus omgaan met verdriet

Vorming en Toerusting-avond over lijden en lachen


De werkgroep Vorming en Toerusting houdt in november twee avonden over omgaan met verdriet en tegenslag. Het is een opmerkelijke mini-cursus over een van de grootste vraagstukken van een gelovige: hoe rijmen we een liefdevolle God met het leed in de wereld en in ons leven?
Christelijk cabaretier Ruurd Walinga neemt iedereen mee die te maken krijgt met verdriet. Hoe kunnen we omgaan met verlies? 

De eerste avond begint Ruurd Walinga met een speciale cabaretvoorstelling over lijden en lachen. Op de tweede avond komt het thema humor, lijden en geloof aan de orde en staat de spoedcursus helpen en geholpen worden bij verdriet centraal. Hoe gaan we om met rouw, verlies van werk, gezondheid, een partner. We zijn christelijke gemeente om elkaar te helpen en elkaar te bemoedigen. Maar wat doe je wel en wat niet?

Ruurd Walinga is naast cabaretier in de kerk ook voorganger en pastoraal werker bij VEG-gemeente De Brug in Joure. Hij woont in het Gelderse Geesteren (eerder in Leeuwarden) samen met zijn vrouw Julia Molenaar, die het boek schreef 'Zolang ik leef eet ik gebak, toch borstkanker'. Als beeldend therapeut werkt ze in het traumacentrum Nederland in Vorden. 


Zet je het alvast in de agenda?

Wanneer: dinsdag 7 november en dinsdag 14 november 2023
Waar: De Terskflier, Tsjerk Hiddesstrjitte 25-27 te Sexbierum
Tijd:
 
19:45 uur  
Inloop vanaf 19:30 uur


Voor vragen: Aukje van der Schaaf, 0517 - 591178 of e-mail: jvdschaaf@planet.nl

Van harte welkom!


 
terug