Meezingen in een kerkdienst Meezingen in een kerkdienst
Een nieuw jaar.
Een jaar, waarin we nog steeds te maken hebben met het corona virus.
Maar ook een jaar, waarin de vaccinatie kan beginnen en we weer wat meer hoop krijgen om ons normale leven weer op te pakken.
Er moet nog veel geduld bij, want het zal nog wel maanden duren!
 
Dit geldt ook voor het zingen in de kerk, wat we allemaal zo vreselijk missen!
 
We willen graag voor de komende maanden verschillende groepjes van 4 of 5 zangers maken. We hopen op minimaal 3 of 4 groepjes.
Je bent dan eens in de 3 of 4 weken aan de beurt.
Deze groepjes komen in een rooster te staan, zodat je precies kunt zien wanneer je aan de beurt bent. Je weet dan ook waar je aan toe bent en kunt de data in je agenda noteren.
Lukt het niet op de ingeroosterde zondag, dan vragen we je te ruilen met iemand anders uit het rooster en dit door te geven aan de organist die op die zondag dienst heeft. 
 
Het kan ook gebeuren dat er een zondag bij is, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een koortje. Dan vervalt deze zondag en volgen we verder weer het rooster.
 
We gaan op de donderdag vóór de zondag oefenen.
Alle drie organisten (Gerrit, Bouwe, Eisje) kunnen op donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur met jullie de liederen doornemen. Voorlopig nog in de Terskfliertsjerke.
De organisten krijgen ook het rooster, zodat ook zij kunnen zien wie er aan de beurt zijn.
 
Daarom deze oproep:
Heb je zin om mee te zingen?

Geef je dan op bij de werkgroep Liturgie en Eredienst.
Dit kan bij Joke de Witte, voorzitter Liturgie en Eredienst
E-mail: gerjodewitte@gmail.com of telefonisch: 06 244 64 798.
Graag ook even vermelden of je een sopraan, alt, tenor of basstem hebt.
 
We hopen op een goede respons, zodat er verschillende groepjes actief kunnen zijn!
Dus schroom niet en geef je op!!!
 
terug