Mededeling kerkdiensten en kerkelijke activiteiten ivm Corona-virus Mededeling kerkdiensten en kerkelijke activiteiten ivm Corona-virus
In navolging op de maatregelen die zijn genomen door onze regering, ivm het terugdringen van de verspreiding van het Coronavirus heeft de kerkenraad besloten om alle kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten van de Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum op te schorten, in ieder geval zolang de maatregelen van de regering van kracht zijn.

Zie ook deze brief: Mededeling PG SB PB
terug