Liturgische schikking Pasen Liturgische schikking Pasen
Pasen
21 april 2019

Jesaja 51: 9-11, antwoordpsalm 118: 15-24, epistellezing Kolossenzen 3: 1-4, Johannes 20: 1-18
“Kijk maar naar Maria uit Magdala. Jezus riep haar naam, en toen herkende ze hem. Maar waar kunnen we in onze tijd Jezus of God tegenkomen? Gods grootheid zien we in de natuur en in de rijkdom van het leven. Die grootheid dwingt geen geloof af, maar is wel een teken van zijn aanwezigheid. Wacht niet op een stem die je roept, maar let op die tekenen. Zoals de leerling die Jezus liefhad. Toen hij de doeken in het lege graf zag, ‘wist’ hij dat Jezus was opgestaan uit de dood. Gods arm had gewerkt, een nieuw begin.”

Meditatieve tekst

“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.”
Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart.

Schikking

De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen. In de flessen plaatsen we voorjaarsbloemen zoals anemonen (wit/pastel), tulpen (wit), narcissen (wit/geel) en bloesems. Allerlei bloeiende bolplantjes worden naast het hart geplaatst om de hartvorm te versterken.

  
terug