Liturgische schikking 40-dagentijd 6e zondag Liturgische schikking 40-dagentijd 6e zondag
Zesde zondag veertigdagentijd
14 april 2019

Jesaja 50: 4-7 (Jesaja 52: 12 - 53: 12), antwoordpsalm 118: 1-2. 19-29, Psalm 73: 13-20, epistellezing Filippenzen 2: 5-11, Lucas 19: (28) 29-40, Lucas 22: 1-23, 56
“Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als Messiaspretendent. Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren tot zijn volk. Onder de klanken en palmtakken van Psalm 118 komt Hij als grote koning de stad binnen.”

Meditatieve tekst

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”
(brochure Kind op Zondag)

Schikking

De intocht in Jeruzalem. De 8 flessen worden verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de ‘weg’ en 4 flessen aan de andere kant. In de flessen worden gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort.

 

 
terug