Liturgische schikking 40-dagentijd 5e zondag Liturgische schikking 40-dagentijd 5e zondag
Vijfde zondag veertigdagentijd
7 april 2019

Jesaja 58: 7-10, antwoordpsalm 126, epistellezing Filippenzen 3: 7-14, Lucas 20: 9-19
“1 De wijngaard, krachtige, positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer. De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn).
De pachter, een deel van de opbrengst behoort de eigenaar van de wijngaard toe.
Toch beschouwen de pachters het beheer van de wijngaard als eigenaarschap, en dus ook alle oogst als hun bezit.
Falend leiderschap, de wijngaard blijft uiteindelijk ook in stand, maar het
leiderschap zal in andere handen terechtkomen. Want God zoekt dienende leiders die de wijngaard en de mensen dienen, niet zichzelf enkel verrijken maar weet hebben van de gever van de vruchten.
De zoon, de eigenaar blijft het proberen tegen beter weten in stuurt hij toch zijn zoon, de enige die de wijngaard echt toekomt.”

Meditatieve tekst

“Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven.”
Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin

Schikking

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan
centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters
verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen. In de flesjes staat een zwaardvormig blad Tussen de flessen staan  potjes met blauwe
druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

  

 
terug