Liturgische schikking 40-dagentijd 4e zondag Liturgische schikking 40-dagentijd 4e zondag
Vierde zondag veertigdagentijd
31 maart 2019

2 Kronieken 36: 14-23, antwoordpsalm 34: 1-11, epistellezing 2 Korintiërs 5: 14-21, Lucas 15: 11-32
“De kern van de gelijkenis is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadige God. De zoon ‘komt tot zichzelf’, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen. Hij houdt afstand. Jezus vergelijkt deze oudste met de Farizeeën en schriftgeleerden (vs.1,2) die zo kritisch reageren op zijn omgang met zondaren. Verheug je je over iemand die de weg naar God vindt?”

Meditatieve tekst

“Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.”
(brochure Kind op Zondag)
Verheug u om
de thuiskomst van de ene zoon
en samen
zoeken naar
een nieuw begin

Schikking

Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin. De 8 flessen worden in de achthoek geplaatst. De vorm wordt versterkt door takken. In de flessen staan bloesemtakken die al bloeien. 

 

 
terug