Liturgische schikking 40-dagentijd 3e zondag Liturgische schikking 40-dagentijd 3e zondag
Derde zondag veertigdagentijd
24 maart 2019

Exodus 6: 2-8, antwoordpsalm 103: 1-7, epistellezing Romeinen 5: 1-11, Lucas 13: 1-9
“Wij moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken. ‘Jullie moeten je leven
veranderen’, vertaalt de Bijbel in Gewone Taal. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets kunnen betekenen voor anderen. Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.”

Meditatieve tekst

Zie
de bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.

Schikking

De lezingen roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg. De 8 flessen worden twee aan twee geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer.

   

 
terug