Liturgische schikking 40-dagentijd 2e zondag Liturgische schikking 40-dagentijd 2e zondag
Tweede zondag veertigdagentijd
17 maart 2019

Exodus 34: 27-35, antwoordpsalm 27: 7-14, epistellezing 1 Korintiërs 13: 1-13, Lucas 9: 28-36
“Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. Er wordt je alvast een blik gegund op de eeuwigheid, de volheid van de tijden, want dat betekent het wanneer gezegd wordt dat Jezus na ongeveer acht dagen verder gaat.
Hier op deze berg voltrekt zich een prachtig visioen. We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen."

Meditatieve tekst

“Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen.
Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en
weerstand.”
Acht
verbonden door de lijnen van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg 
Christus een moeilijke weg te gaan en
een visioen op een nieuw begin

Schikking

De 8 flessen worden geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen plaatsen we bloemen hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

 
terug