Liturgische schikking 40-dagentijd 1e zondag Liturgische schikking 40-dagentijd 1e zondag
Eerste zondag veertigdagentijd
10 maart 2019

Deuteronomium 5: 6-21, antwoordpsalm 81, epistellezing Romeinen 10: 8-13,
Lucas 4: 1-13
Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas benadrukt
bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk. Direct hierna neemt
Lucas een geslachtsregister op, waaruit blijkt dat Jezus in lijn uiteindelijk teruggaat
tot Adam en God (zoon van Adam, zoon van God). Twee lijnen die hun vervolg
krijgen in de verzoeking in de woestijn: solidariteit met het volk. En waarmaken dat
Hij als nieuwe Adam standhoudt wanneer Hij wordt aangevochten. Jezus, een
veelbelovend nieuw begin, als geliefde zoon en nieuwe Adam.”
(liturgiegids)
In de liturgiegids wordt het accent gelegd op solidariteit; solidariteit met de mensheid
en solidariteit in de familielijn. Beide accenten komen uit bij Adam. De naam ‘Adam’
is ontleend aan ‘Adamah’, een Hebreeuws woord dat ‘aarde; rode aarde’ betekent.
God vormde de mens uit het stof van de aarde.

Meditatieve tekst

“Steeds weer anders
Zo vertrouwd als Hij mij is,
zo vreemd blijft Hij mij,
ik volg Hem 
maar volgen kan ik Hem niet.”
In de kring verbonden
door ranken van trouw
voor een nieuw begin.

Schikking

De 8 flessen worden geplaatst in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool
voor de aarde. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die
samen een krans van solidariteit vormen. In de flessen plaatsen we bloemen zoals
de cyclaam.

  
terug