Laatste zondag kerkelijk jaar 2021 Laatste zondag kerkelijk jaar 2021
In de gedachtenisdienst van zondag 21 november jl. hebben wij de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In deze viering noemden we hen bij name.
Voorganger in deze viering was ds. Evert Jan Hefting, muzikale omlijsting werd verzorgd door Gerrit de Vries, organist en de Sixtuscantorij.
 

Naam                                                                    

Geboren              

Overleden           

 Leeftijd           

Dieuwke de Witte-Jukema 23-08-1927 01-11-2020 93 jaar
Eelke Goodijik 04-03-1934 02-12-2020 86 jaar
Klaas Sijswerda 28-11-1943 05-01-2021 77 jaar
Corneliske Bakker-Kaastra 07-12-1927 14-01-2021 93 jaar
Nanning Ate Glazema 04-10-1951 31-01-2021 69 jaar
Jintje Dijkstra-van der Zee 01-09-1938 17-02-2021 82 jaar
Pieter Terpstra 06-08-1938 26-02-2021 82 jaar
Seerp Jan Jukema 21-06-1938 27-02-2021 82 jaar
Eelkje Terpstra-de Haas 01-12-1941 07-04-2021 79 jaar
Hendrik Gerrit Dijkstra 18-04-1935 02-05-2021 86 jaar
Minke Biesma-Lautenbach 23-03-1935 17-05-2021 86 jaar
Gabe van der Meer 08-07-1923 07-08-2021 98 jaar
Hidde Rinse Hindriks 26-08-2021 26-08-2021   0 jaar
Hielke Redmer Hindriks 27-08-2021 27-08-2021   0 jaar
Hanny Posthumus-Faber 23-04-1929 09-09-2021 92 jaar
 

Kijk voor foto's liturgisch bloemstuk en de kaarsen in het fotoalbum. Klik hier


Uitleg bij het liturgisch bloemstuk

De golvende tak van het bloemstuk geeft ons leven aan,
Hoge bergen en de diepe dalen.
Hoge bergen van mooie herinneringen
waaraan we terugdenken met een glimlach op ons gezicht.
Diepe dalen van verdriet om de geliefde die we moesten afstaan aan de dood.
Dat diepe dal waaruit je weer omhoog moeten komen het licht weer tegemoet,
het lijkt soms een onmogelijke taak.
Maar weet dat God naast je loopt en je bij de hand pakt.
Het groen in het bloemstuk geeft dan ook Gods trouw aan ons aan.
En oranje/rood beeldt het diepe dal uit, de hevigheid van ziekte en verdriet.
Het geel is het licht waarin onze geliefden mogen wonen bij God,
maar ook het licht waarin wij verder mogen leven.

Zoveel gedachten
Zoveel woorden.
Is alles uitgesproken
Nu de aardse tent wordt afgebroken?
Zoveel emoties,
Zoveel tranen
Loslaten doet pijn.
We willen nog “even”hier zijn.
Een kruis, 
een doornenkroon.
Komen in onze gedachten.


De kerkdienst is terug te zien via kerkdienstgemist.nl of klik hier

Contact
Helaas kunnen we i.v.m. de coronabesmettingen na de dienst geen handen schudden, een praatje maken of koffiedrinken. Wilt u n.a.v. de dienst reageren, dan kan dat per mail ejhefting@gmail.com of vanaf maandag telefonisch 0517 - 785489 

ds. Evert Jan Hefting


Op zaterdagmiddag 20 november jl. kon er een lichtje aangestoken worden door inwoners van onze dorpen Sexbierum-Pietersbierum en andere belangstellenden. We deden dat ter herinnering aan geliefden die we hebben verloren.
Er was in de kerk tijd voor bezinning onder klanken van zachte muziek en beelden!
terug