Laatste zondag kerkelijk jaar 2020 Laatste zondag kerkelijk jaar 2020
In de gedachtenisdienst van zondag 22 november jl. hebben wij de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In deze viering noemden we hen bij name.
Voorganger in deze viering was ds. A.J. Jonker uit Nieuw-Buinen, muzikale omlijsting werd verzorgd door Gerrit de Vries, organist en sopraan Inkje Bakker.
 

Naam                                                                    

Geboren              

Overleden           

 Leeftijd           

Luutske v.d Zee 28-02-1937 14-11-2019   82 jaar
Judith Theresia Hollenga 20-09-1977 03-01-2020   42 jaar
Jochem Postma 23-09-1931 22-02-2020   88 jaar
Sijke-Jetske Hanenburg-Hettinga 27-03-1970 13-03-2020   49 jaar
Aaltje Faber-de Jong 12-12-1935 23-03-2020   84 jaar
Wypkje Simona Swart-Deelstra 30-06-1946 16-04-2020   73 jaar
Gerben Jan de Vries 11-11-1946 18-04-2020   73 jaar
Anno van den Akker 26-02-1946 18-04-2020   78 jaar
Johanna Wiarda-Sip 18-07-1930 30-04-2020   89 jaar
Cornelis Hanenburg 15-11-1959 31-05-2020   60 jaar
Liskje Nammensma-Norder 24-07-1937 26-06-2020   82 jaar
Gerritje Hofstra-van Steeg 03-03-1933 21-07-2020   87 jaar
Sjirkje Miedema-van der Schaaf 11-05-1919 06-10-2020 101 jaar
 

Kijk voor foto's liturgisch bloemstuk in het fotoalbum. Klik hier


Uitleg bij het liturgisch bloemstuk

Elke bol van bloemen in deze schikking symboliseert het leven van diegene die ons is voorgegaan.
Haar/zijn leven dat gegroeid en gebloeid heeft door het licht van God. Een ieder op zijn eigen manier.
Het gaf kleur en geur ook aan ons leven.
De altijd groene hedera is het symbool van Gods trouw aan ons en tevens onze verbondenheid met elkaar.
Dat wij ons gedragen weten door Gods hand, nu wij het liefste wat we bezaten moesten afstaan aan de dood. Ook verwijzend naar het licht van de opstanding.

Je bent ver weg en toch dichtbij.
Het licht dat jou omgeeft is ook in mij wanneer ik bid.
Ik geloof in het licht waarin jij woont voorgoed.


Gedicht

In gedachten
houd ik je vast
in gedachten
ben je dicht bij mij
in gedachten
spreek ik je moed in
in gedachten steeds nabij.

De afstand 
die wij
nu moeten bewaren
voelt zo kil
en ijzig koud
maar zal nimmer
nooit veranderen
hoeveel ik van je hou.

Afstand zal nooit
echte liefde breken
in haar zal
zij enkel groter
groeien
wat nu zo kaal
en afgestorven lijkt
zal ooit
in vol ornaat weer bloeien.

In gedachten
houd ik je vast
in gedachten
ben je dicht bij mij
in gedachten
spreek ik je moed in
in gedachten
steeds nabij.
                            Jan van der Meer

De kerkdienst is terug te zien via kerkdienstgemist.nl of klik hier


Op zaterdagmiddag 21 november jl. kon er een lichtje aangestoken worden door inwoners van onze dorpen Sexbierum-Pietersbierum en andere belangstellenden. We deden dat ter herinnering aan geliefden die we hebben verloren.
Er was in de kerk tijd voor bezinning onder klanken van zachte muziek en beelden!
terug