Koffiemorgen Koffiemorgen

Even op de koffie, ja gezellig.

Elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie in de huiskamer?
Soms is er een bijdrage van een gast of gastvrouw in de vorm van een gedicht, een verhaal of een artikel uit de krant.
Elke maand, vanaf oktober t/m april, heten wij u van harte welkom op woensdag- en of donderdagmorgen, vanaf 9.45 uur tot 11.00 uur.


Waar & wanneer

  • Woensdag 5 december bij Nely 
  • Donderdag 6 december bij Wypkje
  • Donderdag 10 januari 2019 in de Terskflier
  • Donderdag 7 februari in de Terskflier
  • Donderdag 7 maart in de Terskflier
  • Donderdag 18 april in de Terskflier
Dit vindt plaats bij Wypkje Wijbenga, Pastorijbuorren 24 en Nely Jukema, De Kampen 27

Voor eventueel vervoer kunt u bellen met Nely, telefoon 0517 - 591143
terug