Kerkklok luiden voor Hoop en Troost Kerkklok luiden voor Hoop en Troost

LUIDEN VAN DE KLOKKEN!

Als een gebaar van meeleven, bemoediging en saamhorigheid laten veel kerken in de tijd van de coronacrisis op woensdagavond om 19.00 uur een kwartier de klokken luiden. 
Ook in Sexbierum doe we dat. De komende woensdagen zullen we de klokken van de Sixtuskerk laten luiden. 

Voor wie ziek zijn, voor wie zich zorgen maken en voor al die mensen die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen!

terug