zondag 31 oktober 2021  om 09:30 uur
Voorganger: Ds. E.J. Hefting
Afscheid Terskflier en (her)ingebruikname Sixtuskerk
Organist: Gerrit de Vries

Terskflier

Met medewerking van New Sound en de Sixtuscantorij

Aan het eind van de dienst zullen we de liturgische attributen de Terskflierkerk uitdragen. 
We verlaten dan de kerk en lopen in processie naar de Sixtuskerk en brengen de liturgische attributen naar binnen.
Daar sluiten we de dienst af.

Na de dienst is er koffiedrinken

Er is een bewaarliturgie!

terug