zondag 21 augustus 2022 om 09:30

Kerkdienst in Oosterbierum
Voorganger(s): Ds. W. v.d. Heide, Sexbierum

Sint Joriskerk

Gezamenlijke dienst met PG Oosterbierum-Wijnaldum

Koffiedrinken na de dienst

terug