zo 11 okt 2020  om 09:30 uur
Voorganger: Mevr. A.M. Dijkstra-v.d. Woude, Itens
Fryske tsjinst

Terskflier

De kinderen gaan gelijk naar zaal c voor de Kindernevendienst, ipv eerst naar de kerk.

terug