zo 4 aug 2019  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. G. Pols, Zutphen
Fryske Tsjinst

Sixtuskerk

Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente Oosterbierum

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken en elkaar te ontmoeten

terug