Kerkbalans 2021 Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. 
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. 
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.


Van 16 tot en met 30 januari wordt er in heel Nederland bij de gemeenteleden de brief voor Kerkbalans 2021 bezorgd.
Door de maatregelen in verband met corona kunnen de toezeggingen niet door de bezorgers bij u opgehaald worden.
In de Kerkbalansbrief wordt u dan ook verzocht de antwoordenveloppe zelf te (laten) deponeren in de brievenbus van de kerk bij de Terebint, Tsjerkepaed 7 of in de bus bij de administrateur Bouwe Tjallingii, Nije Buorren 19.
Een toezegging per email is ook mogelijk op: boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl 

Uiteraard kunt u uw bijdrage ook direct overmaken op bankrekening NL 25 RABO 0325 500 371. 

Graag uw medewerking hierbij. Ook op deze wijze hopen we toch op een succesvolle Kerkbalans. 

 

 


 
terug