Jaarthema 2019-2020: Een Goed Verhaal Jaarthema 2019-2020: Een Goed Verhaal

‘Een goed verhaal’ is het thema van het komende kerkelijke seizoen.

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal wat ons in de Bijbel wordt verteld. De verhalen nodigen je uit om ze te vertalen naar je eigen leven. Ze worden zo een spiegel voor ons dagelijks leven.

Een goed (geloofs-)verhaal houd je niet voor jezelf, maar wil je delen met anderen.   
Misschien heeft u zelf zo’n verhaal!                                                                                                                                        
Dat willen we het komende jaar in Bân en Bining of op de website doen: verhalen van gewone mensen delen.


Een goed verhaal wordt pas echt een goed verhaal als het je pakt, als het je in beweging brengt, je iets leert, je verontrust, je troost.                                                                                                                                                 
Niet alleen een goed verhaal maar ook een tekst, gedicht, lied of afbeelding kan weergeven wat voor u en jou belangrijk en waardevol is in het dagelijks leven.


Wij vragen u om zo’n verhaal te sturen naar/ te brengen bij Aukje van der Schaaf (vanuit de werkgroep Vorming & Toerusting) zodat wij dit in ons kerkblad of website kunnen plaatsen.
Mocht u een mooi verhaal hebben maar vindt u het moeilijk om dit op papier te zetten dan help ik u daar graag bij.


Wij zijn heel benieuwd naar u / jouw verhaal!       
                                                                                                               


Aukje van der Schaaf, Walburgastrjitte 8, 8855CL Sexbierum                              
T. 0517 - 591178   E. jvdschaaf@planet.nl

terug