Jaarthema: Sporen naar de toekomst Jaarthema: Sporen naar de toekomst

SPOREN NAAR DE TOEKOMST

We staan aan het begin van een nieuw seizoen. We hopen dat dat er anders uit gaat zien dan het vorige seizoen met alle maatregelen en beperkingen rond corona. Gelukkig is er nu meer mogelijk, voelen we ons wat vrijer, mede door de vaccinaties. Toch moeten we met de aanwezigheid van corona rekening blijven houden.

We staan op een kruispunt, we kijken naar voren, welke weg slaan we in naar de toekomst, welk ander spoor gaan we volgen? Of gaan we op de oude voet verder? Wat heeft deze coronaperiode ons geleerd? Is de coronatijd alleen maar negatief te beoordelen of heeft het ons ook nieuwe inzichten, vormen, creativiteit gebracht? Voor ons dagelijks leven, voor de samenleving, voor de kerk? Het zijn vragen waar we ons het komend seizoen ook als kerkelijke gemeenschap mee bezig willen houden. Hoe willen we verder als gemeente, gaan we op dezelfde voet verder of kijken we ook naar nieuwe wegen, nieuwe sporen naar de toekomst.
 

Nieuwe wegen

Naast alle beperkingen, die de coronaperiode met zich meebracht, was het ook een tijd van bezinning. We waren meer aan huis gebonden. We hadden meer tijd om na te denken. Het jachtige bestaan, het als maar vergaderen, meer werken, van hot naar her vliegen (soms ook letterlijk), het steeds maar meer moeten.... het kwam allemaal tot stilstand en mensen vonden die rust ook wel plezierig. Je kwam wat meer aan jezelf toe. En je merkte dat veel zaken gewoon doorliepen. Het zou goed zijn om die relatieve rust vast te houden, ons leven minder hectisch te laten zijn.

Dit jaar gaf ons ook de gelegenheid om stil te staan bij de vraag: hoe is onze leefwijze? We leven op een te grote (ecologische) voet, vragen te veel van onze planeet. We putten haar uit, vervuilen haar, nemen veel te veel ruimte in. Vaak ten koste van armere delen van de wereld. We zullen een stap terug moeten in onze welvaart, in ons energieverbruik, zullen ons eetpatroon moeten aanpassen. De jonge generatie spreekt ons daarop aan. Zij willen ook graag op deze aarde leven. Decennialang horen we de oproepen daartoe al, ook vanuit de kerken, maar er zullen nu echt stappen gezet moeten worden. Gelukkig zijn er ook veel goede initiatieven van zonnepanelen tot hergebruik van zaken, milieuvriendelijker landbouw en veeteelt, jonge mensen die allerlei technieken uitvinden om de zee plasticarmer te maken, bloeiende bermen, etc. Ieder van ons kan daar een steentje aan bijdragen. Ook als kerk kunnen we een bijdrage leveren.
 

Kerken

Ook de kerken hebben de gevolgen van de coronatijd ervaren. We hadden hier het geluk dat we nog online diensten konden houden, maar met zijn zevenen in de kerk was toch ook niet alles. Beperkte aantallen bij begrafenissen, niet zingen, 11⁄2 meter afstand houden. We misten het contact. Gelukkig is er nu veel meer mogelijk. We mogen nu weer met meer mensen in de kerk, weer zingen en koffiedrinken. We hopen dat mensen de weg terugvinden naar de kerk, de clubs en catechese. Daar gaan we mee aan de slag.

Blijven we online uitzenden, hoor ik geregeld? Je bereikt er ook weer een andere groep mensen mee. Anderen zullen het thuis volgen van een dienst verkiezen boven een fysieke dienst. Maar we hebben ook ervaren dat er andere vormen mogelijk zijn, dat beelden en filmpjes de verkondiging kunnen ondersteunen, dat er meer variëteit in lied en zang mogelijk is. De jongere generatie spreekt dat wel aan. Die geluiden moeten we ook serieus nemen.
 

Sporen naar de toekomst

We gaan op “speurtocht” als gemeente, samen zoeken naar wegen naar de toekomst. Dat betekent niet dat alles anders moet, maar ook niet dat alles blijft zoals het nu is. Andere tijden vragen weer andere vormen. De vragen die op ons af komen kunnen we ook als een uitdaging zien. En we staan daarin niet alleen. Ik moet denken aan Lied 416: Ga met God en hij zal met je zijn. God gaat mee, hij laat zijn wereld, zijn mensen, zijn kerk niet vallen.

In dat vertrouwen mogen we de toekomst tegemoet gaan, in het geloof dat de Heer met ons meegaat. Dat vertrouwen geeft ons weer energie om aan de slag te gaan in kerk en wereld, om te werken in Gods wijngaard.
 

ds. Evert Jan Hefting

terug