Gespreksgroep 22+ Gespreksgroep 22+
Een gespreksgroep voor ieder die open staat voor, en nieuwsgierig is naar hoe en een ander in het leven staat en die vanuit een eigen geloof dit leven vormgeeft.

We praten over geloof, kerk, Bijbel, normen en waarden, gebeurtenissen in de wereld. Respect voor ieders eigenheid staat hoog in ons vaandel. De groep komt ongeveer 6 keer per jaar samen bij één van de deelnemers thuis.

Deze groep is het logische vervolg op de catechesegroepen TienerTop en Top 20 als je niet, of misschien nog niet, toe bent aan belijdenis doen of als je juist belijdenis hebt gedaan en in gesprek wilt blijven.

Soms is een groep als deze de meest aansprekende vorm om je met de kerk verbonden te blijven voelen.

Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.
 

Inlichtingen:

Bel met Anna Ykema, telefoon 0517 - 592043

terug