Gemeentegroeigroep Gemeentegroeigroep

Wij zijn een groep gemeenteleden, jong en oud, die één avond in de 3 weken in een huiskamer bijeenkomen. We praten samen over onderwerpen die ons bezig houden, en we zijn nieuwsgierig wat jij hierover hebt te vertellen. In deze gesprekken proberen we met de bijbel ons geloof te versterken en ook van elkaars ervaringen te leren.

In de maanden oktober, november en januari t/m maart willen we in overleg met de deelnemers kiezen tussen de dinsdag- of woensdagavond om bijeen te komen.

Wil je met ons meedoen en heb je al een onderwerp wat je graag met anderen wilt bespreken? Je bent altijd welkom! Aanmelden en verdere informatie bij:


Inlichtingen:

Ruurd Stellingwerf, telefoon 0517 - 591034
Tjerk-Jaap Terpstra, telefoon 06-14702638
terug