Gemeenteavond 21 september 2020 Gemeenteavond 21 september 2020

Uitnodiging gemeenteavond 


In verband met het mogelijk beroepen van een predikant nodigt de kerkenraad de gemeenteleden uit voor een gemeenteavond op maandag 21 september om 19.30 uur in de Terskflier (kerkzaal).

De beroepingscommissie heeft onlangs een positief advies naar de kerkenraad gestuurd voor het mogelijk beroepen van een predikant. In de kerkenraadsvergadering van 7 september zal de kandidaat door de beroepingscommissie worden voorgesteld en een besluit worden genomen. 

Hoewel de kerkenraad nog geen besluit heeft genomen is er wel voor gekozen om op 21 september een gemeenteavond te houden. Op deze avond zal de kerkenraad u mogelijk vragen in te stemmen met het uitbrengen van een beroep op deze kandidaat.
Als eerste onderdeel van de gemeenteavond zal de beroepingscommissie verslag doen van de procedure en de keuze toelichten. Hierna zal kennis worden gemaakt met de kandidaat.

Het tweede deel van de gemeenteavond zal bestaan uit een toelichting van het college van Kerkrentmeesters en de Diaconie bij het financiële verslag over 2019 en de begroting voor 2020.
Van deze stukken zal, zoals gebruikelijk, een verslag beschikbaar komen te liggen in de Terskflier op de zondagen, voorafgaand aan de gemeenteavond.

De behandeling hiervan vindt gewoonlijk plaats op een voorjaars gemeenteavond, maar deze kon dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgaan.


De gemeenteavond is ook live te volgen via Kerkdienstgemist.nl

terug